OZOverbindzorg – Huisartsenpraktijk Oost – Oldebroek
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Oost
Stationsweg 5 8096 AV
Oldebroek

OZOverbindzorg

OZOverbindzorg

OZOverbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg.
Alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) rondom de cliënt worden samengebracht en kunnen via een eenvoudig computersysteem online met elkaar communiceren over de zorg. De cliënt staat centraal, bepaalt wie toegang krijgt tot het netwerk en heeft daarmee zelf de regie.

Hoe werkt het?

Eenvoudig systeem

OZOverbindzorg werkt eenvoudig via een beveiligde internetpagina. Het systeem is makkelijk in gebruik en overal toegankelijk via internet.

Netwerk

OZOverbindzorg vormt een netwerk van zorgverleners rondom de cliënt. Binnen het netwerk kan iedereen gerichte vragen stellen, antwoord geven en signalen afgeven. Alle betrokkenen hebben een eigen rol in het systeem. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van kennis en kunde van iedereen.
Huisarts of thuiszorg vragen cliënten om deel te nemen en zorgen dat het netwerk wordt aangesloten. Bij de start wordt door de thuiszorg informatie verzameld. De cliënt bepaalt zelf welke personen aan zijn netwerk deel moeten nemen.
Deelname is voor de cliënt kosteloos. De Kosten voor OZO verbindzorg worden gedragen door de zorgverzekeraar Achmea en de Gemeente.

Door het stellen van vragen en afgeven van signalen worden bijzonderheden in de situatie van de cliënt zichtbaar en kan er tijdig bijgestuurd worden. Vragen worden beantwoord en signalen met de juiste personen in het netwerk gedeeld. Deelnemers krijgen een e-mailbericht wanneer hun inzet wordt gevraagd. Ideaal is de mogelijkheid om apotheekbestellingen te plaatsen op elk gewenst moment.

Eigen regie

De cliënt wordt gestimuleerd zelf deel te nemen in het netwerk. Lukt dit niet, dan kan de mantelzorger dit oppakken.

Aanmelden

Cliënten die willen deelnemen kunnen dit bij de huisarts of thuiszorg aangeven.

Toestemmingsverklaring deelname en acceptatie gebruikersvoorwaarden

Voor opname van uw gegevens hebben wij uw toestemming nodig en dient u akkoord te gaan met onze gebruikersvoorwaarden.
Toestemming verlenen kan door samen met uw coördinator het formulier

 toestemmingsverklaring deelname OZOverbindzorg en acceptatie gebruikersvoorwaarden in te vullen en te ondertekenen.

Voor meer informatie: www.ozoverbindzorg.nl